اعضای انجمن

نام شرکت
حجره ایرانیان اطلاعات بیشتر
ذوب فلزات اکبری اطلاعات بیشتر
راهبران آب شرب ایران (راشا) اطلاعات بیشتر
رزیتان اطلاعات بیشتر
ریختگری قطعات آلمینیوم ولیعصر اطلاعات بیشتر
ریخته گری تراکتورسازی ایران اطلاعات بیشتر
ریخته گری دقیق پولادیر اطلاعات بیشتر
سهند آذرین اطلاعات بیشتر
شوفاژکار اطلاعات بیشتر
صنایع ریخته گری ایران اطلاعات بیشتر
صنایع ریخته گری چدن ایران خودرو اطلاعات بیشتر
صنایع فروآلیاژ ایران اطلاعات بیشتر
طراحی و مونتاژ کوره های القایی اطلاعات بیشتر
فارآب اطلاعات بیشتر
فارس ریزان مواد اطلاعات بیشتر
مدیر عامل
احمد غلام‌زاده
علی اصغر اکبری
علی اصغر قوی پیکر
مهدی حاجی بابا
اسماعیل باقری
عبدالرحمان ارشدی
اصغر امامی نیا
داود نیک بختان
علی مردان علائی
امیر مکی
بهنام ولی نژاد
حسین حاجی بابا
حسین مقصودی
میثم مصطفوی
علیرضا فرج نژاد