پروفایل اعضاء

پاک برنز

زمینه فعالیت

ریخته گری فلزات غیر آهنی


 


 


 


www.pakbronze.com

مدیر عامل: غلامرضا پاکزاد
آدرس پستی و الکترونیکی:
تهران - بزرگراه نواب ، اول خیابان دامپزشکی غربی نبش کوچه سلمان فارسی پلاک 2 واحد 4
تلفن تماس: 56231640-2 نمابر: 56232586
پست الکترونیک : info@pakbronze.com
وب سایت: www.pakbronze.com