پروفایل اعضاء

چدن کویر خاوران

زمینه فعالیت

تولید شمش چدن

مدیر عامل: پینگ های شان
آدرس پستی و الکترونیکی:
خراسان جنوبی - کیلومتر 47 جاده بیرجند-کرمان - شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف
تلفن تماس: 056-32074107
پست الکترونیک : info@chodanco.com
وب سایت: