پروفایل اعضاء

آلیاژ جوش آریا

زمینه فعالیت

تولید ورق، قطعات سخت و ضد سایش

مدیر عامل: صمد بیرامی
آدرس پستی و الکترونیکی:
خیابان مطهری - خ قائم مقام فراهانی - کوچه آزادگان پ 20
تلفن تماس: 88106430
پست الکترونیک :
وب سایت: https://aliaj-joosh.com