اعضای انجمن

نام شرکت
مهارت اطلاعات بیشتر
آذرنگ پولاد اطلاعات بیشتر
آلیاژهای نشکن ساز اطلاعات بیشتر
استیل پیشتاز گیلان اطلاعات بیشتر
استیل ریزان اطلاعات بیشتر
ایرفو اطلاعات بیشتر
بهریز فولادان اطلاعات بیشتر
پارس فولاد اطلاعات بیشتر
پاک برنز اطلاعات بیشتر
پایا ذوب کاوه اطلاعات بیشتر
پرلیت آسیا اطلاعات بیشتر
توسعه بازرگانی مشفق اطلاعات بیشتر
توسعه فرهنگ بیمه اطلاعات بیشتر
چدن پارس اطلاعات بیشتر
حامی فن آوران یکتا اطلاعات بیشتر
مدیر عامل
احمدرضا رعنایی
مهدی مرتضوی
منصور رشیدی
عباس بهرامی وحدت
عبدالرضا فهیمی
آقای اعظم قلی زاده پاشا
صابر بالی
دبیر شیرازی
غلامرضا پاکزاد
مسعود خجسته فر
بابک بیدختی
حسین مشاطان
مهدی هاشمی
حمید جناب زاده
بهرام مظلومی