پروفایل اعضاء

زمینه فعالیت

ریخته گری فولاد و چدن آلیاژی


 


 


 


www.irfu.ir

مدیر عامل: آقای اعظم قلی زاده پاشا
آدرس پستی و الکترونیکی:
تهران - کیلومتر 3 جاده شهرک ولیعصر خیابان شهید میرزایی صندوق پستی 881-13185
تلفن تماس: 66212140-2 نمابر: 66212139
پست الکترونیک : info@irfu.ir
وب سایت: www.irfu.ir